Regulamente 2023


Plan managerial

ROF 2023-2024

Planul de dezvoltare institutionala

Cod de conduita eticaRegulamente 2022


ROF 2022-2023

Regulament intern 2022-2023

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2021-2025

Codul de Conduita Etica

Raport privind starea și calitatea învățământului la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – Alba în anul școlar 2021-2022

Procedură specifică

privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, cu anexele 1-5. Procedura este publicată pe site-ul Ministerului Educației, la adresa Formare continua

Procedura specifica acumulare 90 CPT.pdf

Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5

Regulamente 2021


Regulament de organizare si functionare 2021-2022

Regulamente 2020


Norme de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, din 19.02.2021

Regulament intern

[Citeste tot]

Ordinul 4812/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului liceelor pedagogice

[Citeste tot]

PO-Modalitati desfasurare a activitătii educative

[Citeste tot]

Regulamente 2019


Regulament intern

Regulamentul intern este un act normativ intern si cuprinde prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii Colegiului National "Inochentie Micu Clain" din BLAJ în conformitate cu Constitutia României,cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu ROFUIP si STATUTUL ELEVILOR [Citeste tot]

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in continuare Regulament, reglementeaza organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, numite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si se aplica in toate unitatile de invatamant de stat, particular si confesional. [Citeste tot]

Regulamentul de organizare / regulament intern de derulare si functionare ~Scoala dupa scoala~

[Citeste tot]

Ordinul 3750 privind aprobarea Regulamentului liceelor pedagogice

[Citeste tot]

Regulamentul intern al Centrului de Documentare şi Informare (CDI)

Art. 1. CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.........[Citeste tot]