Asociația de părinți I.M. Clain Blaj


ASOCIATIA DE PARINTI „I. M. CLAIN” BLAJ este o asociatie fara scop lucrativ, independenta si apolitica, cu statut de persoana juridica de drept privat, constituita pe baza prevederilor OG nr. 26/2000 privitoare la asociatii si fundatii. Asociatia isi desfasoara activitatea la nivel local, regional, judetean si national.

STRUCTURILE ASOCIATIEI
SCOPURILE ASOCIATIEI SUNT:
Structuri organizatorice/ Comisii cu caracter permanent
Structuri organizatorice în anul școlar 2022-2023

Componenta nominala a comisiilor de lucru si atributiile lor sunt stabilite anual de Consiliul de Administratie, cu respectarea Regulamentului intern.

Directorul numeste prin decizie interna responsabilii compartimentelor functionale si componenta lor nominala.

CHESTIONARE

Chestionar pentru elevi Raspunde la chestionar
Chestionar pentru parinti Acceseaza chestionarul