Viziunea Scolii


În aproape un secol de existență, Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” a progresat și a generat progres, ideea şi acţiunea educaţională fiind mereu orientate către dimensiunile esențiale pe care școala și le propune: educație de calitate, respect pentru tradiție și deschidere către inovație. Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” se poate exprima sintetic astfel: PROGRESĂM ÎMPREUNĂ, prin formarea și educarea unor cetățeni responsabili, cu un fundament de cunoaștere solid, capabili de a se integra armonios în societatea prezentului. În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.

Misiunea Scolii


Fundamentată pe o istorie prestigioasă și pe o tradiție a unui învățământ de calitate, misiunea Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” este de a oferi tuturor elevilor educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, înzestrate cu o cultură şi valori proprii bine definite și cu responsabilitate socială și de a construi, pentru elevi și cadre didactice, un climat propice progresului colectiv și individual. Așadar, direcţiile de acţiune care vizează materializarea misiunii propuse sunt:
  • dezvoltarea armonioasă, echitabilă și nediscriminatorie a personalităţii tuturor elevilor, pe baza unui curriculum diferenţiat și a unui demers educațional atractiv şi de calitate, punându-se accentul pe valorificarea aptitudinilor individuale ale acestora și pe cultivarea respectului pentru valorile democraţiei şi ale toleranţei;
  • pregătirea elevilor pentru a deveni cetățeni responsabili, adaptabili la schimbare, performanți și activi în domeniile alese, competitivi, creativi și autonomi;
  • cultivarea unei psihologii a succesului și a unui ethos al responsabilității;
  • configurarea școlii ca spațiu al intersecției comunitare în care cadre didactice, elevi, părinți, reprezentanți ai autorităților locale, agenți economici, instituții de cultură să aibă acces la căi diverse și eficiente de comunicare și colaborare;
  • crearea și consolidarea stării de bine;
  • transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.